... voor een wonderbaarlijke reis naar kennis, wijsheid, creativiteit, kansen en mogelijkheden.

Computerkennisnet

  Voor advies en persoonlijke ontwikkeling

Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.

Een Website die soepel beweegt op de golven  van creativiteit

Iedereen kan het bij ons leren !!!

Hartelijk Welkom op de veelzijdige Website van Computerkennisnet ...

Vergeven is een kenmerk van de sterken


Kies met je hart. Je verstand is om keuzes te begrijpen, niet om ze te maken.


De Website wordt op dit moment geheel vernieuwd.

De tekst achter de  links is tijdens deze ontwikkelingsfase niet altijd zichtbaar.

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes.


Meditatie vergroot prestaties!


In deze tijd wordt veel van de medewerker gevraagd, niet alleen op het werk wordt de lat steeds hoger gelegd, maar ook in de thuis situatie neemt de druk voor velen toe.


Het aantal mogelijkheden en prikkels neemt steeds meer toe, het is een kunst om daarmee om te gaan. Het vraagt vrijwel voortdurend om een topprestatie , een prestatie die vraagt om een goede conditie.


Juist veel goed functionerende medewerkers vallen uit met chronische klachten als RSI en burn out. Vaak is daarvoor langere tijd onder druk gepresteerd, waardoor de balans tussen lichaam en geest is verstoord. Als er eenmaal sprake is van uitval , duurt de weg terug vaak lang en is het maar de vraag of het oude niveau weer wordt gehaald.

Kostbare reïntegratie- of outplacement-trajecten zijn het gevolg, dat bovenop de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat de focus steeds meer wordt gericht op preventieve maatregelen om werknemers als belangrijkste kapitaalfactor in topconditie te houden

Steeds meer medewerkers en bedrijven zien het belang van lichaamsbeweging om in conditie te blijven. Minstens zo belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren is mental fitness , de balans tussen lichaam en geest. Bij topsporters is mental fitness een wezenlijke factor die juist in omstandigheden dat het tegen zit een belangrijke rol gaat spelen. Bedrijfsmeditatie is de basisconditie voor mental fitness.

Bedrijfsmeditatie zorgt er voor dat je geest helderder wordt, waardoor de concentratie verbetert en de creativiteit wordt versterkt. Je leert om in het hier en nu te blijven, waardoor vermoeiende denkprogramma's worden stilgezet. Dat zorgt ervoor dat de conditie verbetert en minder ziekteverzuim optreedt, het werkt niet alleen preventief, maar ook tijdens het verzuim bevordert meditatie het herstel.


Niet voor niets wordt bedrijfsmeditatie de nieuwe arbeidsvoorwaarde genoemd. Veel managers hebben het effect van meditatie al ervaren, maar ook steeds meer medewerkers hebben vaak in hun eigen tijd al kennis gemaakt met meditatie. Nu gaat het er om de positieve effecten door de hele organisatie te verspreiden.