... voor een wonderbaarlijke reis naar kennis, wijsheid, creativiteit, kansen en mogelijkheden.

Computerkennisnet

  Voor advies en persoonlijke ontwikkeling

Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.

Een Website die soepel beweegt op de golven  van creativiteit

Iedereen kan het bij ons leren !!!

Hartelijk Welkom op de veelzijdige Website van Computerkennisnet ...

Vergeven is een kenmerk van de sterken


Kies met je hart. Je verstand is om keuzes te begrijpen, niet om ze te maken.


De Website wordt op dit moment geheel vernieuwd.

De tekst achter de  links is tijdens deze ontwikkelingsfase niet altijd zichtbaar.

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Wie stil staat bij zijn groei, staat niet stil maar groeit.


***Specialist Sociaal  Computer-Onderwijs.***

Computerkennisnet  wordt in de wandelgangen al veelvuldig genoemd als de specialist op het gebied van sociaal Computer-Onderwijs en dan wel speciaal voor VOLWASSENEN.

Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat wij vinden dat het een absolute noodzaak is dat iedereen leert om met de computer om te gaan en zeker niet alleen uit sociale overwegingen. Daarom worden alle opleidingen qua prijs zo laag mogelijk gehouden om iedereen de mogelijkheid te bieden om deze opleidingen te kunnen volgen.

Onze opleidingen steken andere centra's naar de kroon als  het gaat om kwaliteit, presentatie en betrouwbaarheid - en ook nog tegen een veel lagere prijs. Bovendien streven wij ernaar de kwaliteit van al onze opleidingen steeds te verbeteren… en aan te passen aan uw behoeften.

Alle lessen zijn afgestemd aan onze leergierige cursisten, de lessen zijn mondeling en aangepast aan uw tempo. Onze medewerkers en docenten delen het bovenstaande volledig en zij doen er dan ook alles aan om u volledig en met volle overtuiging bij te staan.

Iedere cursist krijgt de basis bij ons onder de knie. Ze kunnen straks allemaal de computer bedienen. (ja, u leest het goed ALLEMAAL!!!) Dus wat let u om u ook op te geven voor de volgende cursus, misschien heeft u geluk en is er nog een plaatsje vrij.

Computerkennisnet is sociaal, educatief, altijd in beweging en is er bijna voor iedere portemonnee. De cursussen hebben een hoog kwaliteitsgehalte en zijn beslist goedkoop.
Computerkennisnet gaat verder waar andere onderwijs-instituten stoppen.

Gewoonten maken je oud. Door open te staan voor veranderingen blijf je jong.


Wie stil staat bij zijn groei, staat niet stil maar groeit.